YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


1956 yılında Çorum-Sungurlu İlçesine bağlı Çadırhüyük Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokulu Çankırı-Kızılırmak’ta, endüstri meslek lisesini 1976 yılında Sungurlu’da, yüksek öğrenimini 1986 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünü bitirerek tamamladı. 1976 yılında Ankara Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Teknisyenliğine atandı. 1979-1981 tarihleri arasında uzun dönem askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerlik sonrası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve bağlı bazı okullarda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 02.06.1987 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne atanmış olup, halen Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları (İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu) Şube Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. Alımcı ayrıca, 1993 yılında kısa adı TÖMER olan Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinden altı ay süreli İngilizce Kurs belgesi, Bakanlığımızca beş ay süreyle düzenlenen İngilizce kurs başarı belgesi, yine kısa adı ATAUM olan Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinden AB konusunda hem Temel Eğitim hem de Uzmanlık seviyesinde iki sertifikanın yanında, TKY, bilgisayar vb konularında onlarca kurs veya seminer belgesi sahibidir. Almanya, Türkmenistan, KKTC gibi bazı dış ülkelere resmi veya özel seyahatlerde de bulunan Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı ALIMCI, evli ve iki çocuk babasıdır.


1979 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sungurlu’da, Liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri-Seracılık Bölümünden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1998-2013 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman ve idareci olarak görev yaptı. 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumuna İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atanan KARAMAN, Ocak 2016’dan itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda mesleki, teknik ve idari kurslara katılan Sendikamızın Yönetim Kurulu Başkan Vekili KARAMAN, evli ve üç çocuk babasıdır.


1971 yılında Konya'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdi.ABD Michigan State Üniversitesinde Finans ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans eğitimi yaptı.Halen Hacettepe Üniversitesinde doktora çalışmaları devam etmektedir. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Yönetim Kurulu Üyemiz YAYLACI, evli ve bir çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce bilmektedir.


1957 yılında Zonguldak'ta doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı.1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Bölümünden mezun oldu.1985 yılından bugüne TTK Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz GÜNER,2012 yılından itibaren aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup,evli ve iki çocuk babasıdır.


1958 yılında Rize'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yıllarında vekil öğretmen, 1977-1979 yıllarında sigortalı işçi, 1980-1981 yıllarında askerlik hizmetlerinde bulundu. 12/02/1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde Memur, 1983 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kalecik Çay Fabrikasında naklen Memur, 1988 yılından bugüne değin Personel Dairesi Başkanlığında sırasıyla Memur, Şef, (Şube) Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başuzman ve en son Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.Halen Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.Sendikamızın Yönetim Kurulu Üyesi olan İPEK, evli ve iki çocuk babasıdır.