MÜŞAVİR ve UZMANLAR


Hukuk Müşaviri
Av.Filiz ATAY

1960 yılında İzmir Bornova’da doğdu. O.D.T.Ü Kimyagerlik bölümünde iki yıllık eğitim sonrası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında yüksek lisans yaptı. 1987 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladığı Kamu-İş’de halen Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Atay,evli ve iki çocuk annesidir.İktisat Müşaviri
Dr.Süleyman ERYİĞİT

1960 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1977 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesine girdi ve buradan 1982 yılında mezun oldu. Mezuniyeti müteakip bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde yaklaşık bir yıl Müfettiş Muavinliği yaptı. 1986 yılında KAMU-İŞ'te Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Üretim Yönetim-Pazarlama dalında yüksek lisans yaptı. Aynı enstütüde İşletme bilim dalında doktorasını tamamladı."Ahi Birliklerinde Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarının Temel Yapısı" isimli Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmış) ve "Türkiye'de İşletmelerin Kayıt Dışı Personel Çalıştırmasında Ücret Maliyeti İçindeki Yasal Kesintilerin Etkisi" isimli Doktora tezi (Yayımlanmamış), ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Baş Uzman iken İktisat Müşavirliği görevine getirilen ERYİĞİT, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.İktisat Müşaviri
Hasan KARSLI

1961 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye-İşletme Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini müteakip 1 Haziran 1986 tarihinde Türk Kamu-Sen'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı, Uzman ve Baş Uzmanlık görevlerinde bulundu. Halen İktisat Müşaviri olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.Başuzman
Hamdi ENGİN

1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1976 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1980 yılında İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo-TV Programcılığı bölümünü, 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1980-86 yılları arasında DHMİ Genel Müdürlüğü Atatürk Hava Limanında Nöbetçi Meydan Memuru olarak çalıştı. 1986 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladığı Kamu-İş'te Başuzman olarak görev yapmaktadır. Evli ve İki çocuk babasıdır.Başuzman
Kutluhan EROĞLU

1964 yılında Kayseri-Yeşilhisar’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1982 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünden 1986 yılında mezun olduktan sonra, 1987 – 1988 tarihleri arasında Tekirdağ-Saray’da Yedeksubaylık görevini tamamladı. 1989 yılında Türk Kamu-Sen’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. KAMU-İŞ’de Başuzman olarak çalışmakta olup, evli ve bir çocuk babasıdır.Uzman
Selim SEYDİOĞULLARI

1961 yılında İslahiye’de doğdu. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Türk Kamu-Sen’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Halen Kamu-İş’de Uzman olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.Uzman
Çiğdem SEYDİOĞULLARI

1967 yılında Ağrı’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladı. 1984 yılında Bahçelievler Deneme Lisesinden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun oldu. 15.12.1988 yılında Türk Kamu-Sen’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Halen Sendikamızda Uzman olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk annesidir.Uzman
Fatma TAŞKIN

1971 yılında Antalya’da doğdu. İlköğrenimini Afyon’da, Ortaöğrenimini Burdur’da tamamladı. 1987 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden “İş Uyuşmazlıkları ve Barışçı Çözüm Yollarında Arabuluculuk” konulu tezi ile Yüksek Lisans Diploması aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doktora Özel Öğrenci Programını tamamladı. 1993 yılında Uzman Yardımcısı olarak Türk Kamu-Sen’de göreve başladı. Halen KAMU-İŞ’de Uzman olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.Uzman
Tayfun ARIKAZAN

1982 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetini müteakip özel sektörde bir süre yöneticilik görevinde bulunduktan sonra 2011 yılında Kamu-İş'te çalışmaya başladı.Maden sektöründe "Yeraltı ve Yerüstü İşçilik Unvanlarının Ulusal Meslek Standartlarının" oluşturulması ve bu unvanların Ulusal Yeterliliklerinin belirlenmesinde Moderatörlük ve Koordinatörlük görevlerini sürdürmektedir. Halen Uzman olarak görevine devam etmekte olup, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.Uzman
Fahriye ARIKAN

1991 yılında Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Yalova Armutlu’da, lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 2009 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılında Kamu-İş Sendikasında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.Halen Uzman olarak çalışmakta olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Uzman
İpek ÇAKAL

2013 yılında Kamu-İş Sendikasında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.Halen Uzman olarak çalışmaktadır.Uzman
Esra YENİDÜNYA

1987 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladı.Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. 2013 yılında Kamu-İş’te Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.Halen Uzman olarak çalışmaktadır.Uzman Yardımcısı
Fatma Betül ÇALIŞKAN

1991 yılında Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Bursa’da, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2009 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılından itibaren Kamu-İş Sendikasında Uzman Yardımcısı olarak çalışmakta olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.