GENEL SEKRETERLİKGenel Sekreter
Erhan POLAT

12.01.2004 tarihinden itibaren Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Erhan POLAT, ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi ve Yüksek Hakem Kurulu üyesidir.Genel Sekreter Yardımcısı
Abdullah KAHRAMAN

1956 Yılında Ordu’nun Perşembe ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da, yüksek tahsilini Ankara İTİA Yönetim Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce Eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünde yüksek lisans yaptı. 1977 yılında Sümerbank İşçi-İşveren İlişkileri Müdürlüğünde memuriyete başladı. Asli görevinin yanında Sümerbank bünyesinde kurulu İşveren Sendikalarında muhtelif görevlerde bulundu. 1986’da Sümerbank’taki Uzmanlık görevinden ayrılarak KAMU-İŞ, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasında Uzman olarak görev aldı. Baş Uzman iken 1989 yılında halen yürütmekte olduğu KAMU-İŞ Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. KAMU-İŞ’i temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeliği, DPT Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, TİSK Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, MPM ve SSK Genel Kurullarında temsilcilik görevlerinde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli eğitim programlarına katıldı. Yayınlanmış çeşitli makaleleri ile “Türkiye’de Gelir Dağılımı Açısından Maaş ve Ücret Gelirlerinin Mukayeseli Analizi” konulu yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır. KAHRAMAN, evli ve iki çocuk babasıdır.