AMAÇ VE TANITIM

       Sendikamız, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre Türkiye çapında ve İşkolları Yönetmeliğinde yazılı tüm işkollarında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş Kamu İşveren Sendikasıdır. Kısaltılmış adı,KAMU-İŞ dir. Sendikamız 1971 yılında ANKARA da kurulmuşolup, faaliyetlerini Filistin Sokak No: 23 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresindeki merkezinde sürdürmektedir. Sendikamızın merkezi dışında şube veya temsilciliği yoktur. Kamu-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesidir.

       Sendikamızın amacı ; üyelerinin çalışma ilişkilerinde,ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek;üyelerinin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak; üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek ve çerçeve sözleşmesi yapmak; ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak, işverenler ile işçiler, işveren ve işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik, devamını temin ve üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmektir.