SENDİKAMIZ KAMU-İŞ’İN (KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASININ) 29. OLAĞAN GENEL KURULU DAHA ÖNCE DUYURULDUĞU ÜZERE 26 KASIM 2016 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILMIŞTIR. SÜRESİ İÇİNDE ÜYE KURUM VE KURULUŞLARA DA GÖNDERİLEN GENEL KURUL KARARLARINA İLİŞKİN TUTANAĞA EKTE YER VERİLMİŞTİR, DUYURULUR......

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER İLE GEREKLİ BELGELER

      TÜHİS İLE KAMU-İŞ TARAFINDAN MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN VE 04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER” EKTEDİR.