SENDİKAMIZA AİT MAKAM ARAÇLARI 08 EYLÜL 2016 GÜNÜ SAAT 16.00'YA KADAR TEKLİF ALMAK SURETİYLE SATILACAKTIR.

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

      TÜHİS İLE KAMU-İŞ TARAFINDAN MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN VE 04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER” EKTEDİR.
      KAMU İŞVEREN SENDİKALARINDAN TÜHİS VEYA KAMU-İŞ’İ YETKİLENDİRMEK İSTEYEN ALT İŞVERENLERİN BU ESAS VE USULLERE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRMEYİ YAPMASI VE GEREKLİ DİĞER BİLDİRİM VE İŞLEMLERİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR.
       AKSİ HALDE YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİNCE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ KAMU İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEMEZ VE SONUÇLANDIRILAMAZ.